تیزر استاپ موشن سایت زودفود تولید گیف استودیو

تیزر تلویزیونی زود فود که با ساختار استاپ موشن کار شده است
کارگردان: علیرضا میرهادی
دستیار: مهدی بزرگ زاده
عکاس: رضا محمودی
ماکت: گلکو حریری- طراوت امینی
تولید از گیف استودیو